Blossoming Czech Online

Fill in the form below to receive the results
Заполните форму ниже, чтобы получить результаты


  Application for Blossoming Czech Online Results

  Name of your group / or name of performer:
  Название вашей группы / имя исполнителя:


  Telephone:
  Телефон:


  E-mail:


  ⚡Po více opakujících se žádostí , vyhlašuje se cena diváků “Best World Dance Group 2021”.

  ⭐️Porota vyhodnotila Vítěze

  ❤️13. května v 15:30 Vy vyberete nejlepší číslo „Best World Dance Group 2021“.

  Jak hlasovat: Video účastníka bude mít sériové číslo, které bude viditelné. Vytvořte příspěvek na Facebooku, kde můžete napsat své myšlenky o účastníkovi nebo o soutěži (ne více než 1 větu)

  a přidat 2 hashtagy #BestWorldDanceGroup a #BlossomingCzech
  + přidejte sériové číslo videa ke každému hashtagu BEZ MEZER!

  Například pokud je číslo účastníka 8, budou hashtagy:
  #BestWorldDanceGroup8 #BlossomingCzech8

  ⚡Внимание , по многочисленным просьбам, объявляем Приз “Зрительских симпатий“ “Best World Dance Group 2021”.
  ⭐️Жюри оценило Победителей,
  ❤️ 13 мая в 15:30 (по Праге) Вы выбираете Лучшего из Лучших “Best World Dance Group 2021”.

  Как голосовать:
  У видео участника будет порядковый номер, который будет виден на протяжение всего видео.
  Вам необходимо сделать пост на вашем фейсбук аккаунте или странице, где Вы можете написать свои мысли насчет участника или насчет конкурса (не более 1 предложения) и добавить 2 хештега #BestWorldDanceGroup и #BlossomingCzech
  + к каждому хештегу БЕЗ ПРОБЕЛОВ добавить порядковый номер видео:

  Например, если номер участника 8, хештеги будут:
  #BestWorldDanceGroup8 #BlossomingCzech8

  ⚡Attention, by popular demand, we are announcing the Audience Choice Award.
  ⭐️The jury evaluated the Winners
  ❤️On May 13 at 3:30 pm (Prague time) you choose the Best of the Best “Best World Dance Group 2021”.

  How to vote:
  The participant’s video will have a serial number that will be visible throughout the entire video.
  You need to make a post on your Facebook account or page where you can write your thoughts about the participant or about the competition (no more than 1 proposal) and add 2 hashtags #BestWorldDanceGroup and #BlossomingCzech
  + add the serial number of the video to each hashtag WITHOUT SPACES:

  For example, if the member number is 8, the hashtags will be:
  # BestWorldDanceGroup8 # BlossomingCzech8

  13.05.2021, 15:00 (Prague time)


  We are announcing the results of the largest and most important online youth festival “Blossoming Czech Republic-2021” and the finals of the choreographic competition. Best World Dance Group 2020-2021. The festival was attended by: almost 500 dancers from England, Israel, Slovakia, Russia, the Czech Republic, Ukraine. The jury was impressed by most of the participants, the excellent work of teachers and choreographers.

  The chairwoman of the jury, Miroslav Peshikova, explained this miracle with the excellent talent of young artists, the genius of the leaders and the endless work of both.
  We would like to thank the groups, soloists, duos, trios for the incredibly beautiful and interesting performances that were entered in the competition. We are proud to have witnessed.
  Real creativity. The winners received awards for dance works of art for young people.
  We hope that summer will allow us to meet in a normal format
  At festivals:
  “Rainbow” – folklore festival from 07-17 August 2021 in the South of the Czech Republic.
  “Holiday of Time” from August 18-28 is the festival of contemporary nominations traditionally held in the Czech Republic and Italy.

  http://www.children-festivals.com/summer-festivals/?lang=en

  On May 13, 2021, we will broadcast a block of winners at 3:30 p.m.

  Vyhlašujeme výsledky největšího a nejvýznamnějšího online mládežnického festivalu Blossoming Czech Republic-2021 a finále choreografické soutěžní soutěže. Best World Dance Group 2020/2021.
  Festivalu se zúčastnilo: téměř 500 tanečníků z Anglie, Izraele, Slovenska, Ruska, České republiky, Ukrajiny. Porotu nadchla většina účastníků a vynikající práce učitelů a choreografů.

  Předsedkyně poroty Miroslava Pešiková vysvětlila tento zázrak vynikajícím talentem mladých umělců, genialitou vedoucích souboru a nekonečnou prací obou.
  Rádi bychom poděkovali kolektivům, sólistům, duům, triím za neuvěřitelně krásné a zajímavé představení, které byli přihlášení do soutěže. Jsme hrdí na to, že jsme byli svědky skutečné kreativity. Vítězové obdrželi ocenění.
  Všichni účastníci soutěže obdrží diplomy a medaile Best World Dance Group a granty na podzimní a zimní kola soutěže Best World Dance Group 2021/2022“. Vítězové obdrželi poháry, značkové vázy a granty na účast ve festivalech Sympathy of Europarks 2021/2022 v Disneylandu.
  Doufáme, že léto nám umožní se setkat v normálním formátu
  Na festivalech:
  „Duha“ – folklórní festival od 7. do 17. srpna 2021 na jihu České republiky.
  „Svátek času“ od 18. do 28. srpna je festival současných nominací tradičně pořádaný v Česku a Itálii.

  http://www.children-festivals.com/summer-festivals/?lang=cs

  13. května 2021 vysíláme blok vítězů v 15:30.

  Мы объявляем результаты самого масштабного и значимого молодёжного онлайн фестиваля “Blossoming Czech-2021” и финал хореографического чемпионата-конкурса Best World Dance Group 2020/2021.
  В фестивале участвовала около 500 танцоров из Англии, Израиля, Словакии, России, Чехии, Украины. Жюри восхищено большинством номеров участников, и прекрасной работой педагогов и хореографов, в условиях локдауна.

  Председатель жюри Мирослава Пешикова это Чудо объяснила, выдающимся талантом молодых артистов, гениальностью руководителей и бесконечным трудом тех и других.
  Мы благодарим коллективы, солистов, дуэты и трио за невероятно красивые и интересные номера, которые были представлены на конкурс. Мы горды тем , что мы были свидетелями Настоящего творчества. Победители получили награды за Произведения танцевального молодёжного искусства.
  Все участники чемпионата получат дипломы и медали “Best World Dance Group” и скидки на чемпионат “Best World Dance Group 2021/2022” сезона осень-зима. Победители получили кубки, фирменные вазы и гранты на участие в фестивале “Симпатии Европарков 2021/2022” в Диснейленде.
  Мы надеемся что лето позволит нам встретится в нормальном формате, в живую
  На фестивалях:
  “Радуга” – фольклорный фестиваль, 07-17 августа 2021 года, на Юге Чехии.
  “Праздник времени”–фестивале современных номинаций, 18-28 августа, который традиционно проходит в Чехии и Италии.

  13.мая 2021 мы покажет Блок Победителей в 15:30.

  Online competition 2021

  Dates:

  02.05 – 08.05.2021


  Application deadline:

  25.04.2021

  How to participate:

  Complete a short application here


  Regulations:


  Nominations:

  • Choreograph (classical dance, academy ballet, modern ballet, dance stylization, modern choreography, jazz, contemporary, street dance, hip-hop)
  • Orchestras, instrumental musicians and bands
  • Choirs and vocal groups
  • Theaters
  • Circus and sports shows
  • Art

  Age categories in all categories:

  1. age category 6-9 years
  2. age category 10-12 years
  3. age category 13-15 years
  4. age category 16-19 years
  5. age category 20-25 years
  6. age category more than 25 years
  7. mixed age category

  Festival processing:


  • 02.05.2021

   Instrumental part of festival.

  • 03.05.2021

   Vocal part of festival.

  • 04.05.2021

   Awarding ceremony of Music and Vocal nominations.

   Live online stream + ZOOM meeting with group leaders.

  • 06.05.2021

   First day of choreography festival.

  • 07.05.2021

   Second day of choreography festival.

  • 08-09.05.2021

   Awarding ceremony if choreography nominations.

   Live online stream + ZOOM meeting with group leaders.

  detailed schedule:


  02.05.21

  Greetings from the jury and broadcast of the performances of the musical part of the festival.

  Marking by the jury. Analysis of the performance of each team by the jury members will be sent by mail.

  03.05.21

  Greetings from the jury and broadcasts of the numbers of the vocal part of the festival.

  Marking by the jury. Analysis of the performance of each team by the jury members will be sent by mail.

  04.05.21

  Short meeting in ZOOM of all group leaders and members of the jury. Communication with members of the jury and leaders is possible. Presentation of diplomas to the winners in Music and Vocal nominations.

  06.05.21 first choreography day

  Greetings from the jury and broadcast of the performances of the choreography part of the festival.

  Marking by the jury. Analysis of the performance of each team by the jury members will be sent by mail.
  Nominations:

  Classical dance (academic ballet, modern ballet), Contemporary dance: (contemporary, jazz), Vaudeville (pop) dance (show dance, cabaret, retro style), Folk dance stylization.

  07.05.21 second choreography day

  Greetings from the jury and broadcast of the performances of the choreography part of the festival.

  Marking by the jury. Analysis of the performance of each team by the jury members will be sent by mail.
  Nominations:

  Street dance: hip hop new style, hip hop old style, hype, funky, lockin ‘, poppin’, house, breakdance.

  Disco show

  08.05.21

  Short meeting in ZOOM of all group leaders and members of the jury. Communication with members of the jury and leaders is possible. Presentation of diplomas to the winners of the first choreography day

  09.05.21

  Short meeting in ZOOM of all group leaders and members of the jury. Communication with members of the jury and leaders is possible. Presentation of diplomas to the winners of the second choreography day

  Awards & Prizes:


  • Grants and Diplomas

   Grants from 500 to 5000 Eur

   for festival in Disneyland Paris Sympathy of Europarks

   for the first, second and third places by jury decision.

  • 1 night & 2 days in DIsneyland Paris for FREE

   Best group performer of all nominations and categries

  Festival fees:

  upto 10 performers in group

  15 Eur per person

  upto 21 performers in group

  12 Eur per person

  upto 42 performers in group

  10 Eur per person

  42 and more performers in group

  8 Eur per person

  Solo, Duo, upto 5 performers in group

  20 Eur per person